Fjotland entreprenør driver med utleie av minigraver, hengere og annet utstyr og utstyrsparken er i stadig utvikling.
Her kan du gå inn så se på hva slags utstyr og gravere vi har disponibelt for leie:

Leievilkår

Leietakerens ansvar

Leietakeren er ansvarlig for utstyret når det forlater utleiers lager og til det er tilbake på lageret igjen. Leietaker forplikter seg videre til å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henhold til normal praksis (smøring og sjekk av olje osv.). Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, og skader utover normal slitasje belastes leietaker. 

Utleierens ansvar

Utleier er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noe tilfelle ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes på grunn av evt. driftsstans på utstyret.

Forsikring

Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, ansvar og førerulykke. Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade forvoldt ved grov uaktsomhet, – skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer – skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av vann, olje, frostvæske etc. Egenandelen dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skaden under egenandelens beløp dekkes dette av leietaker.